Piatok v MT-SPORT

So zľavovými kódmi PIATOK5, CTMTADOSTANE a CTMKO ušetríte až -10%

NAVYŠE ku každému nákupu od 150€ získate kopec darčekov 🙂

Aké darčeky získate?

Viac info TU

 Zľava a darčeky sa Vám automaticky pridajú v nákupnom košíku 🙂

Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.

Dohľad vykonáva SOI 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, adresa : Predmestská 71 P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
tel. č. : 041/ 7632 130, mail: za@soi.sk

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov :

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
MT-SPORT Trading s. r. o. echs
so sídlom Slnečná 605/6, 029 51 Lokca
IČO: 52 639 452
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 73173/L
Milan Turac – konateľ

2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke v sekcii Kontakt, prípadne priamym mailovým dopytom alebo telefonicky.

Rozsah a účel spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledovné:

2.1 COOKIES
Na tejto webovej stránke sa zbierajú súbory cookies, ktoré sú používané za účelom:

Takéto spracovanie osobných údajov – súborov cookies je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu spoločnosti, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu námietku, zaslaním na emailovú adresu info@mt-sport.sk . Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Ak však podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú používané za účelom monitorovania a merania počtu a správania návštevníkov na webe sú posudzované ako agregátny celok a sú vo veľmi veľkej miere anonymné. Identifikácia jednotlivca je možná iba pri vynaložení veľmi veľkého odborného úsilia.

Cookies zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané nasledovným spracovateľom:

Poskytovateľ služby Google Analytics, patriace spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Slovak Parcel Service s.r.o. , so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 , IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel s.r.o., Vložka číslo: 3215/B

Nastavenia súhlasu s používaním cookies môžete kedykoľvek zmeniť tu.

3. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na odoslanie kontaktného formulára a na plnenie dohody o poskytnutí služby.

Získavame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré očakávate.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa dohody o poskytnutí služby, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie dokumentácie po dobu dlhšiu. Prístupové údaje a heslá uchovávam iba po dobu aktívnej spolupráce s klientom. Vaše osobné údaje nezverejňujem, nesprístupňujem, neposkytujem žiadnym iným subjektom.

4. PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V rámci ochrany Vašich osobných údajov máte:

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochranu osobných údajov upravuje od 25. 5. 2018 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na: info@mt-sport.sk

Bicykel doručíme
zmontovaný a nastavený
Doprava nad 100€
ZADARMO
Široká ponuka skladom,
SUPER CENY
Tovar SKLADOM,
kamenná predajňa